top of page

הייעוץ נעשה לפי שיטה של חשיבה חיובית.

אנחנו לומדים :

מהו הווה, מהם השקט והאושר אליהם אנו מייחלים,
מבינים איך לפעול ממקום ללא תלות או תובענות.
עוברים מהתנהלות שמבוססת על הישרדות וחסר, להתנהלות הגיונית.

מתחילים לנתב את חיינו מתוך בחירה מודעת, סיפוק, והנאה.

מבססים את הטוב וה-יש בחיינו.

מגבשים את הרצון, ומניעים את עצמנו לפעולות המניבות תוצאות חיוביות.

 

תוצאות מוכחות בנושאים הבאים: 
מערכות יחסים
זוגיות
ילדים
הורות
דימוי עצמי

נשים ונשיות

עסקים

bottom of page