סלונה

סלונה

אחיותי הנשים

אחיותי הנשים

מקבלת

מקבלת

אני יושבת במעגל

אני יושבת במעגל

מה שיש

מה שיש

לכל אדם יש ייעוד בחיים

לכל אדם יש ייעוד בחיים

מעגלי נשים

מעגלי נשים

כתבה על אור יפעת בסלונה